ZIWAPHI WEEKEND !!!

ZIWAPHI WEEKEND !!!

Kusaqhutshekwa ngomkhankaso wokusiza u DJ 20 , umculi we Rumba owavelelwa yifu lokutshaya yizulu esekhaya e Zimbabwe. Ungaxhumana leziphathamandla ukuze uphosele engcebethwini.

INKOSI IBE NANI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *