Uvuke ubhova u Mfazi we Celebrity nanku vodlo kumphakathi egqokise okwetshitshi.

Uvuke ubhova u Mfazi we Celebrity nanku vodlo kumphakathi egqokise okwetshitshi.

Sidume siyababazeka njengo Zodwa wabantu isithombe sika Sihlobo Mathema u Mfazi we Celebrity sehla senyuka imikhandlo yonke yokuxhumana okugoqela i facebook labo whatsapp.

Ngempelaviki i Music Giya ithole isithombe sigcwele indawana yonke , njalo sidale inhlokomo ngenxa yamabele abethe xasa tasalala phandle njengawe tshitshi.

Kodwa ngoba kuliviki le Durban July kungenzeka ubese Thekwini u Sihlobo noma , ulungiselela i Maskandi World Cup Impucuzeko ezaba semavikini amabili azayo khonangale e Thekwini.

Kodwa ngokwesiko lesizulu zintombi nto yizo kuphela okumele zihambe amabele ephandle sazi leyi eyakwa Mthwakazi isithethephi isitayela.

U Sihlobo Mathema ngumculi ka maskandi ocula lo Iveza. Aphinde abe ngumlandeli oqavile ka Khuzani Mpungose.

U Sihlobo ubonakale kamhlophe emcimbini obukhona ngonyaka odlule e Tsholotsho emzini ka Mayor u Esau Siwela lapho adlala u Maskandi kwasha imbatata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *