Uthi sephunywe luncansi umculi

Uthi sephunywe luncansi umculi

Umculi Clive Malunga uthi wekelane lento zocansi ngonyaka ka 2002 okutsho khona sehlanganise imnyaka eyi 17 engalwazi. Kwenzeka lokho ngomyaka ahlukana (divorcer) ngawo lomfaziwakhe .

“Engaza phambili ezofakazela abantu umfazi othi sengake ngalala laye ngapha ka 2002” kufunga kugomela u Malunga ethi kakho loyedwa umfazi oseke walala naye ngapha ka 2002 .
Exoxa labonozindaba uchaze ukuthi ngeke elale lomfazi eze engene egodini , okwamanje sebhekane no Jehova lokuzithandazela.

Uthi empilweni yakhe umnunzana sesalelwe yikubheka ingane zakhe , impilo yakhe lomculo .
“Kungcono siqedeni isikhathi ngezifundo esikolo kulokuqeda isikhathi ngocansi kulandisa umculi u Malunga , oyenza i degree eNyunivesithi ye Gre├át Zimbabwe

“Kumadoda ashadileyo angitsho ukuthi tshiyani abafazi benu , mina kungenzeka ngilebhadi lokushada” kuqedelela u Clive Malunga owe Jenaguru Music , le Arts Culture Intenational Prommotion village.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *