Uthembisa R100 000 ma i Ndolwane Super Sounds ingahlangana.

Uthembisa R100 000 ma i Ndolwane Super Sounds ingahlangana.

Basabanengi abafisa ukubumbana noma ukuzwa indaba ezimnandi ukuthi iyeza i album ye Ndolwane Super Sounds ihlangene.

I Ndolwane Super Sounds liqembu le Rumba elakhula ladlondlobala kuzwekazi le Africa lathandiwa e Zimbabwe , Namibia , Botswana lase Mzansi Africa. E Mzansi Africa yilolodwa iqembu elike ladlala kumabonakude we SABC kubo bonke abaculi be Rumba jikelele.

I Ndolwane eyayikhipha umlilo we dlalade ngemva komlilo wedlalade yadlondlobala yangalawuleki ngengoma zayo ezakhayo ezifundisayo , ezothando , lezitikinija i poliliti.

Okugoqela u Africa , Mcitsheleni , Hluphile , Inqokonqoko , Mpha hambe , Izambane lika mpondo , Sunduza , Phenduka , Kulindawo lezinye ezinengi.

Ngemva kokutshona kwamanye amalunga okugoqela u Abson Ndebele lo Fatiya i Ndolwane Super Sounds yatshaya ama album amathathu ethi Amaginqigonqo , Zethembe , lo Kungafiki kwasekuba ngumhlukana ndlela.

Ekuhlukaneni kweqembu abalandeli baqala ukukhonona kuze kube namuhla , kunjalo labo soma bhizimusi bayakhonona ngokufisa ukubona i Ndolwane Super Sounds ehlangeneyo.

Omunye usomabhizimusi ongathandanga ukuqanjwa ngegama utshele i Music Giya ukuthi ma ingezwa ngandlebenye ukuthi i Ndolwane Super Sounds ifisa ukuhlangana noma ukupheka i album ihlangene yena ngeke ebe lenkinga ukukhipha imali loba engange R100 000 ukuthi encedise i Ndolwane Super Sounds ehlangeneyo. Kunjalo u Difa Dube ungowesibili kubo somabhizimusi othe “is it not possible to hold hands as brother Charlie and revive our old inclusive Ndolwane Super Sounds or if not can you guy have 1 more album mulimose ? If possible i can pay for that album to be released.”
Kunjalo lomphathi ntambo we Ezakithi Awards ungowe sithathu owathi ma kungathwa i Ndolwane Super Sounds iyahlangana kusasa engabhadala indleko zonke sesi studiyo.

Ilihlo le Music Giya elibona itshukela esemahewini lithi akukho okunjalo okuthembisayo maduze ngoba u Martin and Ndolwane Super Sounds umatasa ngokuzilolongela i album yesithathu elamisa u Konke sizakulungisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *