umsunguli weqembu sevalelise i Band , i Extra Cat kuvalwa ngehlahla.

umsunguli weqembu sevalelise i Band , i Extra Cat kuvalwa ngehlahla.

Kuvele indaba ezingasoze zanambitheka kubalandeli be Rumba lapho i Music Giya , ethole ukuthi iqembu le Extra Cat Family kungenzeka lihle laphela ngephasika.

Ngemva komcimbikazi obuse Buzz Bee ngempelaviki yephasika edolobheni lase goli owamaqembu adlula alitshumi awe Rumba i Extra Cat ihle yavalwa ngehlahla. Njengelinye lamaqembu ebelinxusiwe , kulalapho okube lezankhathaza ngaphakathi kweqembu lapho omunye wabadlali unqabile ukuza emcimbini waziyela emlindelweni wamazayoni. Leso senzo asiphathanga kahle u Manager weqembu oyaziwa ngelika Khumbu ohle wavalelisa iqembu kungakapholi amaseko.

Obuye lendaba iphila ku Music Giya uthe u Khumbu uthe usathatha kancane umhlalaphansi entweni ze Rumba ngoba abafana bemdanisile.

Ngelanga elilandelayo umsunguli weqembu uKhululani Ncube uvuke evalelisa eqenjini , ethi laye sebeka phansi , okuhle kwaba yimbangela phecelezi esingathi yikutshabalala kweqembu noma ukuvalwa ngohlahla kweqembu.

i Extra Cat Family yiqembu elazakhela igama ngokudlala lo Aleck Macheso , Ndolwane Super Sounds lamanye amaqembu amakhulu kumcimbi etshiyeneyo. Belisenza kahle esteji lapho u Khululani obesenza izimanga ezibukwayo ngesiginci. Leli qembu like lanqoba umcintiswano we Rumba wamaqembu alitshumi owawenzelwe e wetela lase Boksburg emyakeni edlule.

Bale dlalade elithi umanqoba lelinye elithi ekhaya likababa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *