*Umlisa ozaba yiNduna ngemva kokukhothama kwe Nduna u Gumede !!! Thutshu ku Imbizo ye Nkosi yama Ndebele

*Umlisa ozaba yiNduna ngemva kokukhothama kwe Nduna u Gumede   !!! Thutshu ku Imbizo ye Nkosi yama Ndebele

Emnyakeni ka 2014 abanwele zimpunga bakubona sekufanele ukuba abantwana be Zimbabwe abagcwele e Mzansi Africa bebelayo i Nduna ezabaqoqa ibagoqe ibakhulise ibafundise. Ngakho inkatho yawela ku Zwelibanzi Gumede u Phakathwayo ukuthi abeyi Nduna ezohlalela e Mzansi Africa.

Induna u Gumede isigodlo sakhe besise nkabazwe ye Goli e Yeoville e Mzansi Africa. Ubeyi Nduna engawathethiyo amacala kodwa ubevela emcimbini yamasiko ephinde eyenze imcimbikazi lapho obephakama efundise ekhuze inzalo ka Mthwakazi.

Ngokungenhlanhla ekuqaleni komnyaka lo esikiwo u 2019 induna ikhotheme yatshiya isizwe siselangeni.

Ngakho kulensizwa elebizo eligodliweyo yi Music Giya esiphume sobala njalo esimatasa ngokuthi igcotshwe ibe ngumthunzi we sizwe , ibe yi Nduna ithathele lapho u Gumede owatshiyela khona.

Insizwa leyi ibonakele ngempelaviki ku Imbizo ye Nkosi yama Ndebele ebise Beria enkabazwe ye Goli. Insizwa leyi ibithe sece eceleni kuka Mongameli we MRP u Mqondisi Moyo. Izamile ukuthi izihlohle ibe ngomunye wezikhulumi zosuku kodwa abaphathi bohlelo zange beyinike lencane intunjana yokuvela.

Kuyimvama esintwini ukungayemukeleki kwamakhosi ma esanda kuvela kuke kwaba njalo laku Silo sama Ndebele ,ngenkathi sivela kwabonakala o Zwide sebehla benyuka enkantolo bevalela izinyane lika Njube , lo Khumalo odume ngelika Stanley Tshuma laye wabangomunye ongayemukeli inkosi wacina esesiba le flag aduma ngayo owayeyibophela emzini wakhe emengweni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *