Umfula omkhulu u Gwizi ukhukhukhula isizungu ko Bulawayo.

Umfula omkhulu u Gwizi ukhukhukhula isizungu ko Bulawayo.

Umfula omkhulu usukukule isizungu ko Bulawayo ngokuphakamisa inkabi ezinkulu kumculo wesiNdebeleni ukuthi zizonandisa mahala ko Bulawayo endaweni yase Trenance. Kuyinsakamvukela umcilo wesidwaba ukuthi u Gwizi ebize umcimbikazi ukuthi abantu betshone bezijabulele kumahala. uGwizi odume ngelika uGwizi umfula omkhulu yisakhamizi se Slobela ngaphansi kwenduna u Malisa usomabhizinisi ohlalela eMzansi Africa edolobheni legoli.

Umfula omkhulu umeme u Martin and Ndolwane Super Sounds , Clement Magwaza , Madlela Skhobokhobo , Dubia Masters , lo DJ Mapressa labanye abanengi ukuthi bezonandisa mhlaka (20) Mabasa 2019 , kusuka ngehola lesibili emini kuze kuse e trenance ko Bulawayo . ukuzobukela umcimbi ongaka kumahala akukhokwa egedini.

i Music Giya ixhumane lo DJ Mapressa ozaba engumdidiyeli wohlelo olandise wathi “uGwizi uyi promoter ekwazi ukusebenza labaculi kahle labaculi , sesisebenze laye imsebenzi emnengi akukho mculi okhale ngokungabhadalwa noma ngokungaphatheki kahle , sengitsho lango Mpalakazi sise Slobela wasiphatha kahle kakhulu” . engingakutsho kaphakame u Bulawayo ezobona ukudla kwamehlo.

Kumnyaka odlule uGwizi wenze umcimbikazi ofana lalowu e Slobel lapho obekulo DJ Mapressa , Allen Ndoda , Mlambos Band , lo Clement Magwaza. Sekulithuba lokuthi omunye lomunye lebhanzi lakhe betshone bezozitshisela inyama beziphuzela bezijabulise kuze kuse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *