Ukhalele ukujayivele iNkosi u Mcebisi we Mathonga.

Ukhalele ukujayivele iNkosi u Mcebisi we Mathonga.

Ukhulume ngamaphimbo umholi weqembu le Mathonga u Mcebisi izolo emcimbini obuse Beria edolobheni lase Goli , ngemva kokuthi amaqembu eRumba edlaliswe sekumnyama.

“ngitshela lina baqoqi bomcimbi ngilapha ngimele i Rumba yonke , nginjalo ngithunywe ngabaculi be Rumba , asisijabuleli isenzo senu sokuthi sijayive iNkosi yethu u Mzilikazi isihambile , besifuna lathi ukujayiva phambi kwayo iNkosi” kulandisa u Mcebisi emi phambi kwabantu ngemva kokudlala enye yengoma zakhe ethi umrepha kanjani .

Umcimbi ubuqoqwe lugatsha lwe Highlanders oluhlalela egoli. Bekulabomakadebona beqembu , ikhomithi , abathandi beqembu labathandi bomculo , kunjalo nje i Nkosi yama Ndebele u Mzilikazi ka Mashobane izinyane lesilo belikhona liyisimenywa esikhulu kulomcimbi, ukhumbule iBosso yasungulwa ngu khokho wakhe.

Esinye isigameko esake sahlupha kumyaka edlule kwakuyisikhalo sabaculi be Rumba ngemva kokuvalelwa ngaphandle emkhosini wokugcotswa kwe Nduna u Gumede lemcimbi yonke yeNduna eyayisuka imeme abaculi baka Maskandi kakhulu. Ubaba u Gumede u Phakwathwayo ulamaviki ambadlwana wakhothama.

Amathonga amahle adume kakhulu ngedlalade elithi Kwazi bani. Okulengoma ethi umrepha kanjani ? ehluphe kakhulu emalokitshini asegoli afana labo Diepsloot , Alexandra , labo Tembisa. Kukanti ababili be qembu leli bazalwa e Kezi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *