Ujayiva kufohle ibele umculi we Gospel.

Ujayiva kufohle ibele umculi we Gospel.

i Music Giya ibithumele ilihlo layo elibona kucinyiwe emdlalweni wokwethula idlalade lika Zinjaziyamluma elitsha . umcimbi lo obugcwele ngendlela ebingabhekelwe ubuse Hillbrow Theatre edolobheni lasegoli.

Bebekhona abaculi abanengi bezoxhasa uzakwabo , Amachwane Amahle , u Vezuwodumo , u Bhejane , ama CPF , ama Fikamahle , i Phikankani , Imvuselelo yamakholwa labanye abanengi .

Kuthe kungena amaChwane kwasukuma umculi we Gospel emva kubabukeli wagijima wayaphambili wajayiva kwaze kwafohla ibele. umdladla womculi lowu wananzeleleka ukuthi awuwodwa kodwa ufuqwa ngamanzi amponjwana. uMkhumbi ka Nowa , iNgilozi zezulu , imvuselelo yama kholwa ngabanye abaculi be Gospel ababelapho abasebethwele ngamanhloni.

iMusic Giya ithole ukut lo mculi ungumakoti khonale e Kezi ezalwa khona yikho igama lomculi iligodlile.

i Music Giya ilayo ividiyo yomculi egciniweyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *