Uhlakaza Ezakithi Awards ,ephinde egxeke ukabhudule womculi.

Uhlakaza Ezakithi Awards ,ephinde egxeke ukabhudule womculi.

Kulisiko ku Maskandi ukuthola kulengoma eyodwa ende kulezinye ,okwejayele ukuba yiyo ingoma othola umculi ebhinqe ngayo abanye ozakwabo.

Kodwa lamuhla lokhu sikubone kuqhamuka ku Rumba lapho iqembu le Cross Dete elikhwele lazehlela kubaculi be Rumba. Laphinda lathi umnini wezakithi Awards kumele ebotshwe.

Uqale wachitha wasakaza Ezakithi Awards wathi ziwinise abaculi indondo zamatshayina , waphinda waxhwayisa abaculi ukuthi bengangeneli ama Awards ngo 2020 kukanti kuma fans uthe bengaphindi bevote lawa ma Awards.
Uphinde wabeka sobala ukuthi aluba elakhe igama zange licatshiswe ubeza qoqa zonke indondo ngoba wayeqathwe labantu obadlulayo kwezomculo.

Iqhubeka ingoma ugxeke abaculi ukuthi bengasagqoki okabhudule emcimbini. Uthe lokho kwehlisa isithunzi somculi.

Uphinde wagxeka omunye umculi ukuthi kala mota kunjalo naye usafufusa ngezika Adamu.

Eqhubeka ngengoma ukhuze omunye wabaculi ukuthi ayekele ukucula abuyele abe ngumlandeli.

Imnandi ingoma ezigincini , iphekwe ko Kabamba Studio okungesinye sezitudiyo ezinkulu eMzansi Africa. Injalo isivuse uthuthuva ku whatsapp laku facebook ingoma ka Promise we Cross Dete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *