Udida umphakathi ngokuqhasha bantu abayi 6 ukuthi bemthwalise isigqoko asigqokileyo.

Udida umphakathi ngokuqhasha bantu abayi 6 ukuthi bemthwalise isigqoko asigqokileyo.

u Somizi odume ngokuthutsha nge fashion ehlukileyo ku Durban July udide umphakathi ngokuthutsha ngesigqoko esikhulu obeqhatshe amadoda angu 6 ukuthi bemthwalise isigqoko ade esigqokile.

Kubabaze uzulu bethi ngesakuqala isisgqoko sokugqokwa siphindwe sithwale ngamadoda angu 6.

Kunjalo nje akusuye yedwa ohehe amehlo kazulu , u Zodwa laye uze ngamapato epunuzela phandle wadala inhlokomo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *