U Joseph Silwane lo Allen Ndoda baza lomtshoko we dlalade

U Joseph Silwane lo Allen Ndoda baza lomtshoko we dlalade

Baza ngedlalade elinambithisa amathe u Allen Ndoda lo Joseph Silwane , Sisonke Khabhiza 2nd half . Kungokwesibili ukuhlangana kuka Allen Ndoda lo Joseph Silwane obekungasacatshangwa muntu ukuthi bengaphinda beze lengoma bebonke. Kunjalo bathi kungakapheli amakhaza idlalade lizaba selisezandleni zikazulu lithengiswa kundawo zonke. Bathi idlalade limuthe imhlobo hlobo yezingoma njalo ikhona echazayo ukuthi u Silwane ubecatshe ngaphi ecatsheleni , njalo ikhona ekhuluma ngabo mama .

Amadoda lawa ake asebenza ndawonye ku sisonke khabhiza emnyakeni ka 2002 , osekugijimela ematshumini amabili emnyaka eyadlula , okulapho abaza lengoma eyathandwa yiningi ngalezo nsuku.

U Joseph Silwane umculi wakuqala ukugqoka izigqoko zamasotsha phambi kokuthi siphinde sizibone ku Jah Prazah . u Silwane waduma ngokulandisa indaba ezingamahlaya engomeni zakhe. Uyinzalo yase Gwanda kodwa engomeni zakhe uthanda ukukhuluma ngabantu bantu base sikhalangeni obabiza ngokuthi ngo malumakhe .

Ulengoma ezike zahlupha ezifana lethi Lina bantu , Stepmother, indaba ye bhatshi . Kunjalo ngo 2010 obesekucabangeka ukuthi usethethe khona umhlalaphansi wakhipha i dlalade elithi intatheli zamanga okulengoma ezifana labo Makhelwane eyadla umhlanganiso eMsakazweni we Radio Zimbabwe.
U Allen Ndoda yena nguye inzalo yase sikhalangeni ko Makhulela oyenza umculo wakhe ese Mzansi Africa . Umfoka Ndoda udume ngakulandisa ekhuluma kanzima ngabomama osekwenza wabalabalandeli abanengi besifazane asebehlala belinde ukut uthini ngathi lonyaka.

Kunjalo ku Ndoda ukusebenza labanye abaculi yinsakavukela umcilo we sidwaba nanku sike sambona ekwenza lo Madalaboy bezibiza Ukujupita , kunjalo wakwenza lo Mr Bones bezibiza i Plumtree Kingz . Waphinda wahlangana lejaha lesishoneni u Gift Amuli bethi Yikhi lokho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *