U DJ Mapressa sedle imali ka Qhubekani lowu osanda kufohlisa ividiyo ye ntenene

U DJ Mapressa sedle imali ka Qhubekani lowu osanda kufohlisa ividiyo ye ntenene

Sebhodlile okusesifubeni umculi we Rumba osanda kufohlisa ividiyo edlalisa intenene. u Abhedinikho ongumholi we Qhubekani Super Stars uthi ubezitshela ukuthi indaba yokufohla kwe vidiyo edlalisa intenene yakhe kuzadlula masinya ngeke kubabazeke kuze kudlule iviki.
“Ukufohla kwe vidiyo ngidlalisa intenene bengingacabangi ukuthi kungadlula iviki kulokhe kusemlonyeni wabantu…..kutsho u Abhadenikho kunkundla yama Manager e Rumba.  “leyi inkundla yama Manager (Rumba Managers Whatsapp group).”yiyo yodwa inkundla elenqondo engizasala layo , lokhu okunye ngamatopi ngizaku dilitha , ikakhulu leyi ethiwa ezinkulu ze Rumba ngiyaphuma kiyo.  Ingcolile leya group kuyasendwa labantu abànqunu” kuqhubeka u Abhedinikho. Inkundla (Group) ebizwa Ezinkulu ze Rumba yasungulwa yisakhamizi se Tsholotsho ko Mbamba esaziwa ku rumba ngelika ka Njiva uSazinto.”Kunjalo sengicacada izambane , manje u Dj Mapressa ngu mgodoyi nguye umuntu owasakaza ukufohla kwe vidiyo yami ngidlalisa intenene. Bafuna ukuduma ngokudlalisa kwami intenene kumaphendaba. u Mapressa lowu wadla inkalakatha yemali yami engangithe engibhalele ngayo ama Tshirts” ku khwaza u Abhedinikho.
I Music Giya ixhumane lo DJ Mapressa , ophendule ngalawa amazwi.”Ngeke ngitsho lutho ngokufohla kwe vidiyo  yentenene ka Baba u Sibanda ngoba mina asomdeni wakhe njalo angiso Dube lowo odlelwe umfazi. Mina engingakutsho ubaba sengike ngenza laye ibhizinesi yokumbhalela impahla wabuya wazozithatha. Ezokucina eziyisithupha zisakimi angikazihambisi kodwa sewakhokha mpela imali yazo ” kulandisa u DJ.
i Music Giya inyenyezelwe ukuthi uMapressa kaqali ukubandakanyeka emalini ezicatshileyo noma esezidliwe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *