u Ben 10 we Simunye Brothers setshontshe imcimbi yaze yaba yi 2 !!! Kungenzeka ehle engene emabhukwini e Rumba.

u Ben 10 we Simunye Brothers setshontshe imcimbi yaze yaba yi 2 !!! Kungenzeka ehle engene emabhukwini e Rumba.

Umfanyana osakhulayo oyaziwa ngelika Ben 10 setshontshe imcimbi yabantu kwaze kwaba kabili. u Ben 10 ugidela iqembu le Simunye Brothers elithole indondo ye Best Rumba Group kwezakithi Awards ngempelaviki.

i Music Giya ithole ukuthi u Ben 10 e Diepsloot emcimbini omkhulu wokuvulwa kwama hovisi e Kingdom Blue lapho okwakulo Shwi no Mtekhala , Freddy Gwala , Platform 1 , Dubia Masters watshontsha umcimbi waba ngowakhe nanku wathi ejayiva esteji watshiya abantu bonke sebemi ngezinyawo , beqakeza bengaqedi.

Kuthe ngobusuku balelolanga u Ben 10 weqela e steji kudlala u Madlela wenza ezibukwayo waphinda wayiyeba i Show ka Madlela yacina singeyakhe. nanko wahamba sekhudumala le sambeni ngoba abantu bamhlohla imali maseqala ukwenza into zakhe.

Izolo lokhu uthe sefuna ukwenza adume ngakho kwe Ezakithi Awards o MC bahle bamisa batshintsha uhlelo funa ubezatshontsha i Show yesithathu.

ukugida itshovatshova kwakhele amajaha amanengi amagama okugoqela u Godolude , u Tholomen , u Amzo , Qie Kulube labanye abanengi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *