Thutshu lomuthi we Aids u Maganyana .

Thutshu lomuthi we Aids u Maganyana .

Ubaphethe kahle abantu usomahlaya odume ngegama lika Maganyana nanku sethutshe le philisi lokwelapha i ngculaza okungumkhuhlane olamagama amanengi abanye bawubiza umbhuqazwe.

Kuviki edlulileyo kuqhamuke ividiyo esabalale indawana yonke u Maganyana esethula i Atchar ebizwa kuthiwa yi Maganyana Atchar , njalo uqinisekile ukuthi yelapha i Aids.

U Maganyana yinsizwa engazake ibonakale ubuso ehlala izembese ubuso ngelembu labadala elemsamu . Insizwa leyi ikhuluma ngesihlobo esingaziwa ngumuntu kuphela umcasisi wakhe u Bhajila. “semgulu wantsho ntshakka jilibose” usengakhuluma into ezwakala njengalokhu okungaphezulu qede u Bhajila achazele isizwe.

Kusamanje akukho muntu osemazi ukuthi ngubani lomlisa olingisa engu Maganyana. Kodwa lapho eqeda ukudlulisela abantu ividiyo yakhe isabalala ngesivuvu esikhulu kakhulu.

Ukuze uzitholele le Atchar ka Maganyana lama vidiyo akhe usungamthola kunombolo ezilandelayo. 061 368 7072

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *