Thutshu le album umqoqi wendondo.

Thutshu le album umqoqi wendondo.

Akubizwa ozwayo mhla ziyisithupha kunyanga ka Mabasa (6 April) lapho abalandeli bomculo wesintu umculo we Maskandi abazabe besethulelwa ngokusemthethweni idlalade elitsha tsha elika Zinjaziyamluma.

Yinjabulo enkulu leyo kuzulu wonke ukuphinda bakhongozele njalo ukudla kwendlebe kusuka kumculi ongamutsha ngitsho lakancane kwezomculo lamasiko. UZinjaziyamluma okugama lakhe lokuzalwa linguMxolisi Mavundla waziwa kakhulu kweleZimbabwwe laseMzansi Afrika lapho asehlonitshwe khona ngezicoco eziyindondo ezisikhombisa (7 awards). Akumangazi lokho ngoba umsebenzi wakhe usezingeni eliphezulu nanku usecishelele idlalade lesitshiyangalombili okuyilo elizabe lisethulwa.

Kuzabe kusindwe ngobethole nanku ingqungqulu zomculo kaMaskandi zizabe sitshiyelana inkundla zigiya zivulela umfowabo inkundla. Abaculi abazabe benandisa mhla welanga elikhulu babalisa Amachwane amahle, Insukamini, Isibane esinamandla, uThawulo Skuza ,u Sgodo , Amafikamahle singamlibali loNdabitshekile. Njengenhlayenza lomcimbi ukhangelelwe ukuthi ube yi ndumezulu yomcimbi njalo uzabanjelwa esidikidikini seGoli e Hillbrow Theatre. Ukungena kulomcimbi kuzabe kubiza amasentana nje angange 50 randa kanti ke ledlalade lizabe lithengiswa ngo 60 wamaranda.

Zinjaziyamluma Mxolisi Mavundla

Njengokwandileyo, abalandeli balokuhlehlela emuva ngokwesaba ukungaphephi kwemicimbi kanti ke isikhulumeli sokuqoqwa komcimbi sithembisile ukuthi abantu kabakhuleke batheleke amaphaphu ephansi ngoba ezokuphepha zisezingeni eliphezulu kakhulu. Kuzabe kuvinjwa ngxa zonke njalo kuhlelekile kwezokuphepha ukwenzela ukuthi abantu abakhipha imali zabo abazisebenzela kanzima kangaka bengazisoli kusasa. “umuntu nxa ethe waphuma endlini eza emcimbini yisibusiso kithi kakhulu ngoba kubonisa ukuzimisela ngakho akufanele adangale esephaphatheka emcimbini ngenxa yokungaphephi “ kulandisa u Madabudabu umfoka Mavuso .

Nxa nje zithi 2pm emini iyasukelana enkundleni kusuke uthuli!! Ukutshelwa yikuncintshwa. Asihlanganeni khona bakwethu, siphakamisa umculo wesintu..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *