Sokhala kuzwe bani ? kubuza IGqishamkantsha.

Sokhala kuzwe bani ? kubuza IGqishamkantsha.

Indlovukazi yase Zhwane eka Maskandi ithembisa idlalade eliphekwe ngohlobo oluphezulu kungakapheli amakhaza. Idlalade leli lilesihloko esithi Sokhala kuzwe bani ? Kuleli dlalade ulengoma ozisebenze lo Dj Asiye Wabantu , Abaxhaphazi , lo Mashinga.

Ekhuluma le Music Giya u Gqishamkantsha uthe ubehlezi isikhathi eside engakhiphi ingoma ngoba  ubefuna ukuthola isikhathi eside elolonga ingoma zakhe efunda njalo kubomakadebona bomculo. u Gqisha ngumqoqi wendondo ezweni lase Mzansi Africa. Eyinye ngeye Best Performance, Best Maskandi Newcomer , leye Best song of the year ngonyaka ka 2016.

Khonangale e Mzansie Africa ukewatshintshana inkundla lo Buselaphi Indlovukazi ka Maskandi ko Mthaniya ,Vumile Mngoma ,Gadla Nxumalo, Sgwebo Sentambo, Maswidi, Khulasikubeke , Amageza Amahle nabanye abaningi.

UGqishamkantsha uqale into zomculo esebenza leqembu Ontanga yethu , kwathi ngonyaka ka 2015 wasungula iqembu lakhe lapho owahle wadedela idlalade elithi Mina nawe ,okulezingoma ezifana lethi amanzamyama , Ayoba , Mthebelele ezahlupha kakhulu ezweni le Zimbabwe.

“Ngithanda ukubonga kubo bonke abathandi bomculo wesintu ngothando nangenhlonipho yabo abanginikeza yona nokulinda kwabo ngithi bengapheli amandla Mthwakazi noMthaniya ,ngiyazi kudala lalinda sekulungile sekunjalo ayobaness” kusho u Gqishamkantsha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *