…sisebenzela lapha ukuze imali ka 20 ingaweli ezandleni ezirongo.

…sisebenzela lapha ukuze imali ka 20 ingaweli ezandleni ezirongo.

Mis P Ncube
Acc no 1451091921 Capitec bank
470010

Salibonani mahlabezulu,sibonge ukubekezelelana ngemva kokuba siye sathwala kanzinyana ukuthola umdeni kaTwenty okwenze kwadoswa isikhathi ukuthi izinhlelo ziphangise ukusetshenzwa.

Kodwa ke sekubuye kwalunga zihlobo zeNkosi nansi iBank Account ezasetshenziswa.Isicelo ngesokuthi nxa iqembu lifaka imali mele lifake ibizo leqembu as iReference bese phinda usendela iProof of payment kulezi iNombolo 0822234055/0780849045,lokho kuzasisisza ukugcina amaRecords.

Lizakhumbula sisebenzela phezulu kwesivumelwano,imali esavumelana ngayo ngeqembu yiR100 kodwa akuvalwanga ukuthi oyabe elakho okudlula lapho aphosele.

Sicela noma kungumthandi womculo okhethe ukuzifakela kuAccount asithumele iProof of payment ngoba kuzasisiza kuAuditing,siyabonga.Kusenjalo kulethimba elisayocela laphana eBeria park ukuze wonke umthandi womculo wakithi olesifiso sokuxhasa umfowethu athole ithuba,ngakho ke iDate izaphuma ngolwesithathu.

Lapho kuzadlalwa ingoma zikaTwenty kuphela abantu bephosela lokho abalakho.

Siyabonga akusale umusa lothando #Rumba Management

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *