SEKULEMPI NGASESE NGESIHLALO SE NDUNA U GUMEDE.

SEKULEMPI NGASESE NGESIHLALO SE NDUNA U GUMEDE.

Sebebathathu asebezwakale behlongoza ukuthi yibo okumele bethathe ukuba yi Nduna ngemva kokukhothama kwe Nduna u Gumede . u Zwelibanzi Gumede nguye umqali wendlela yokuba yinduna yokubheka uMthwakazi ongaphesheya ka ngulukudela e Mzansi Africa.

U Gumede obedume ngelika Gumede we Yeovile , obetholakala kakhulu kwelinye lamabhizisinisi akhe elise Yeoville kalanyanga zingaki edlule emhlabeni. u Gumede ube yinduna ebisemthethweni ebihlanganyela lezinduna zase Mzansi Africa eyaziwa layi Silo imbala. ubesehleli esihlalweni sakhe sobuduna imyaka edlula emihlanu .

Phezudlana kwalokhu ubelokwelula isandla kumcimbi ka Mthwakazi etshiyeneyo , kunjalo i Music Giya ithole ukuthi usize kakhulu ekudlondlobaleni kuka Maskandi ka Mthwakazi , ubebanikeza izigidi zemali zokwenza okuthile. Lenhlanganiso ezithile zika Mthwakazi bezisila ngesandla sakhe.

i Music Giya ithole ukuthi kulempi ehlomileyo enzima lokujijijelana kwezinkulumo okwenzeka ngasese phakathi kwabesilisa abathathu ababanga ukuthatha , isihlalo sikababa u Gumede. Kwenzeka wonke lowo mgilimbane imuli yako Gumede ayazi lutho ngodaba olunjalo.

Amagama alabo balisa akhona ku Music Giya agodliwe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *