Ningavumeli amantombazanyana ahambe wodwa ebusuku – T’zozo

Ningavumeli amantombazanyana ahambe wodwa ebusuku – T’zozo

UMCULI wekwaito, usenxuse abazali bezingane zamantombazane ezisencane ukuthi bangalokothi bavume zihambe ebusuku.

Ukusho lokhu kulandela udaba olubikwe Isolezwe lapho lo mculi evume khona ukuthi yena uyazithandela amantombazane asemancane abukeka kahle.

UT’zozo ukusho lokhu ngesikhathi kunomcimbi i-Articulate Africa Book and Art Fair, obuse-Exhibition Centre, eThekwini, ngempelasonto.

Kulo mcimbi uT’zozo uthe ngesinye isikhathi ubeke alale namantombazane amane ngosuku futhi kungabi ndaba zalutho. Izolo Isolezwe liphinde laxoxa noT’zozo oveze ukuthi yize ekhulume kanje kodwa lo mkhuba usewawuyeka.

“Lowa mcimbi usheshe wavalwa ngenxa yokuphela kwesikhathi ebesibekelwe sona. Njengoba bengikhuluma kanje bengisaqala ezintweni engazenza njengomuntu owake wangena kulo mkhuba wokujabulisa abesifazane ngemali ngibenzela yonke into. Kodwa angifikanga lapho ngichaza khona ukuthi ukukhula kwangenza ngafikelwa umcabango wokuthi angiyiyeke le nto njengoba ngingasayenzi,” kusho uT’zozo.

Uthe afuna ukukutshela amantombazane amancane ukuthi awayekele ukufuna izinto eziphezulu neziza kalula.

“Njengomculi lezizi ngane zijabulela ukuthi uhamba nazo imicimbi emikhulu zingene kumaVIP, zijabulela ukuthi uzithengela izinwele, zidle kahle okuyinto engeke ize ibase phambili,” kuchaza yena.

Uthe ingoma yakhe ethi Home Alone, ngesikhathi eyikhipha wayeqaphelisa abazali ukuthi uma bephuma beya emsebenzini zisala ziphuma zihambe namadoda amadala.

Ukhuthaze omasipala neminyango kahulumeni ukuthi benze imicimbi efana nalena ukuze kuqwashiswe intsha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *