LETTERS TO THE EDITOR

LETTERS TO THE EDITOR
MR DWALA THE ROCKY

Kuwe Music Giya

Kengithathe lelithuba ngijule ngenjabulo engihlangane layo kuze kufike lamhlanje emculweni wakithi.

Ngithanda nje ukutsho ukuthi umculo wakithi awusoze waphela kuze kube nini lanini.

Angikhulisile amaqhawe Akithi ngengoma.
Nduna Malaba obesaziwa ngelika Ndux Malax uyibekile induku ebandla lalamhlanje sisajabula.

The Legend Solomon uyidlalile indima yakhe watshaya kwazwela.lalamhlanje ngisaziduduza ngengoma zakhe.
Khumbulani Skuza wenze kwenzeka lalamhlanje asiyivali imilomo.
Ndabezinhle Obedia Matulane utshaye kwazwela lalamhlanje usayibambile.
Christopher Shoko lalamhlanje asiyivali imilomo.

Ngithi lalani ngokuthula maQhawe.

Ayizange iphele lapho indlela most of ama band Members atshiywa ngu Nduna Malaba adlulela kuqembu elenza ezibukwayo zisuka kwaze kwayovalwa.okuyinto eyayenza kukhanye ukuthi baphuma ezandleni ezivuthiweyo.
Ngajabula kakhulu ngalelo qembu.

Inqokonqoko ye Ndolwane Super sounds yangena ingenile yangiduduza yangifundisa lalamhlanje angiwuvali umlomo ngaleli qembu elaliphethe ompetha abavuthwe busu.

Ngeke ngilikhohlwe iqhawe lami Allen the Ghost ongomunye wabahlabeleli owenza show ukuthi yonke iminyaka abalandeli babhema bakholwe kusukela lapha elaqala khona iqhawe lalamhlanje alipheli moya.

Ngeke ngikhohlwe ngompetha kamdala ekuqeqetsheni lokuba ngubaba wabobonke abafuna usizo,(Dallas Mr Khamanga)uyitshayile ingoma kwazwela,ubaqeqetshile bonke abakade belesidingo sakhe lalamhlanje usangubaba.

Precious Manyonyoba wasuka lazo sajabula saze saswela okokwenza zitshaya left and right ingoma zakhe lalamhlanje ngisafisa ukumbona esenza ezibukwayo.

Ngeke ngiyikhohlwe intsha yanamhlanje ebambe lapha okuzatshiya khona abadala.
big up to Dupute the New brothers sebekhange amehlo abanengi ngengoma abayitshayayo.

Magwaza uyiphakamisile i flag ye Matebeleland ekhaya edlala ama Shows esenza ezibukwayo lalamhlanje imisebenzi iyazikhulumela.

Mr Bones ulwisana lawo umusic ngankani ezakhela igama ephinde aphakamise iflag yakithi kundawana ezinengi kuyangikholisisa lokho nanko sebuya ku kapa lapha ebekungasi mvama ukuthi umculo wakithi uzithole suhlonitshwa.

Ngimi mina big up to iqembu labantu MLAMBOS express band iqembu eselikhiqize langena laguduza lajabulisa abantu laphinda laba lempumelelo kunto ezinengi.ngiyababonga abaholi baleli qembu bavuthwe busu.

Ngeke ngiwaqede ama band kodwa ngifisa bonke engingabaqambanga bakwazi ukuthi ngiyababona imisebenzi yabo njalo ngifisa bafunde okukhulu kumaqhawe njengoba besazihambela ngonyawo oluhle kangaka.

Big up to ama band wonke asakhulayo liyayenza lento liyangijabulisa njalo ngithi kini khuthalani kakhulu ukupheka i salute you.

By the long serving die hard fan of rhumba music Mlamuli Dwala

THE DWALA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *