Kungenzeka inyikinyeke i Dupute warriors , sefulathele iqembu u Zakata.

Kungenzeka inyikinyeke i Dupute warriors , sefulathele iqembu u Zakata.

Sefulathele iqembu odume ngelika Zakata ongumdlali we Rhythm njalo ongomunye wabasunguli beqembu le Dupute Warriors. U Zakata obelilunga le Dupute Warriors kusuka ekusungulweni kwayo ubeke intambo emalangeni , ngokuthola kwe Music Giya.

U Zakata ubevele engusaziwayo nanku waduma phesheya kamanzamnyama le Tsholotsho ngemnyaka ka 1999 lo 2000 lapho owaba ngumfana wakuqala omncane ukuhamba lama Band okungenzeka wayelabo 11 yearz eletshumi lomnyaka elilomnyaka owodwa phezulu ehamba edlalela i Qembu le Sibale Band ingungu eladuma ngokudlala imicimbi eminingi Tsholotsho okwesikhathi eside laphetsheya ka manzamnyama.

Zibenzinyana indlela zokumthola ecingweni ukuze eziphefumulele ngaloludaba lokubeka phansi intambo okwenze i Music Giya ithintane lo Thobani Dube ilunga , umsunguli njalo enguholi we Dupute Warriors.

“Mdala asomfihlo mpela u Zakata uvalelisile eqenjini” kusho u Dube
“I Dupute isuka kude njalo bakhona abanye abadlali asebeke bathatha umhlalaphansi eqenjini ngezizatho ezitshiyeneyo phambilina kodwa iqembu ngomyaka ngomnyaka liya lidlondlobala loba nje ukuhamba kwenye inkabi kuthikameza iqembu” kutsho u Thobani Dube ezihlekela

Iqembu leli lalike laba lenkabi ezifana labo Daniel Danny , Ntobeko Mpfulili , Quite Gambule lo Msunguli Gibbs obe yimaneja yeqembu abethula amajogwe emangweni.
“Siyayinde amalunga amane emalangeni , amathathu ngamagidangoma okusho khona ukuthi silolongela isikhathi esizayo esingaba khona lemcimbi ngoba i Dupute ibisilela ngamadensa” kusho u Dube evalelisa ecingweni.

I Dupute Warriors liqembu lesikhalangeni elishaya umculo we Rumba opholileyo elilama dlalade ayisithupha agoqela u Qopha ukuqopha , Sasindleni ndlebe ,Vuma,
Zonelwa Mvu’nye , Ingqobe , kunjalo babeke bakhipha idlalade elithi Hamba uzobuya ngo 2008 phambilina kokuguqula igama leqembu.
I Dubute eyaduma kakhulu endlebeni zika zulu ngedlalade elithi Zonela mvuye iliqembu lakuqala lesikhalangeni elahamba layathatha umakadebona kungungu u Obert Gomba ukuthi ezolitshayela kudlalade lokucina. U Gomba lo lijaha elazakhela ibizo ngokuba yintshantshu ekutshayeni igungu e Zimbabwe yonke nanto liqede imnyaka embalwa litshayela u Aleck Macheso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *