Izelamani zibhuqana zibanga umazakhela

Izelamani zibhuqana zibanga umazakhela

ZISELE zimadolonzima izakhamizi zeIrisville eSigodini ngemva kokuba izilemani zitshayane zaphosa zabulalana zibanga umazakhela.

Izelamani lezi, uPhathisani loPatrick Gumede (22) zibukelise izakhamizi zakule indawo ibhayisikopo yamahala ngoLwesine ebusuku ngemva kokuba uPhathisani ethole umnawakhe eloNkosazana Sizanobuhle Moyo phakathi kobusuku evela koBulawayo.

Ekhuluma lephephandaba likazulu uNkosazana Nomsa Ncube ongumakhelwane kaNkszn Moyo uveze ukuthi kuyayangisa lokho okwenziwe yizelamani zikaGumede.

“Singiqubula umzimba isenzo samajaha kaGumede ngoba basakhula kodwa balwela isalukazi esesake sahamba emendweni sehluleka, zona intombi ezingontanga bazo zikhona esigabeni lapha.

UNkszn Ncube uqhubekele phambili waveza ukuba kungasomsindo kaMaMoyo ehlaba umkhosi uPhathisani wayezabulala umfowabo.

“Njengomakhelwane sabizwa ngumkhosi owawusuhlatshwa nguMaMoyo ekamelweni lakhe lokulala thina singena uPathisani wayesemhleli amadundulu umnawakhe efake lezandla zakhe entanyeni kaPatrick emkhama esephela lomoya,” kuveza uNkszn Ncube.

“Yebo kuliqiniso ukuthi silwile loPatrick kodwa okungidanisayo yikuthi silwe sibanga umuntu wesifazane mina laye siligazi linye. Bengicabangela ukuthi uMaMoyo kukhona umuntu athandana laye kodwa angizange ngicabange ukuthi kungaba ngumnawami wegazi kungakho-ke ngimtshayile. Bengizondile kakhulu njalo laye ubekwazi ukuthi ngijola lomazakhela lo.   

UMaMoyo yena walile ukukhuluma lentatheli kaMthunywa ngendaba le.

“Mina angikwazi elikhuluma ngakho, hambani kulabo abalitshelileyo mina angikwazi lutho ngakho lokho,” kuchaza uMaMoyo.

Imizamo yokuthintana loPatrick yehlule ngoba engalamakhalekhukhwini.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnu Phathisani Gumede usivumile isehlakalo sangoLwesine ukuthi watshaya umnawakhe bebanga umazakhela. UMTHUNYWA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *