Iqembu lepolitiki eladliwa kabuhlungu kukhetho lwe Zimbabwe, i MRP selijayiva emapakini e South Africa.

Iqembu lepolitiki eladliwa kabuhlungu kukhetho lwe Zimbabwe, i MRP selijayiva emapakini e South Africa.

Iqembu lepolitiki eladliwa kabuhlungu kukhetho lwe Zimbabwe, libonakale lijayivela abaculi baka Maskandi ema Park aseGoli ngempelaviki kumcimbi owaziwa ngokuthi yi Nkayi Get Together.

Amalunga e MRP ajayive agxamuza kwabancane indawo edolobheni lasegoli ngempelaviki abantu basala befe ngensini lembambo.

Abaculi be Nkayi beze ubumbano lokuzojabulisa abalandeli abahlalela egoli ukudla kwamehlo lapho , amaqembu afana labo Sisters of paradise , Magula kulinywa , Zisco , Zamcolo , Bhekimpilo lamanye abanengi ayenze umcimbi ngempelaviki. Kungokwesibili ukuhlangana kwamaqembu e Nkayi enze okwakibo bengahlangananga labanye abaculi abaqhamuka kwezinye izigodlo.

Iloba kwakunqunywe ukuthi kodlala ingwenya zase Nkayi zodwa , emphakathini komcimbi iqembu lase Plumtree eMpandeni i Simunye Brothers yangena mangobe yamunyela yawutshontsha umcimbi waba ngowabo , nanku bangena kwatshintsha ukwenza iloba nje badlala ingoma eyodwa.

Kuthe sekudlala u Zamcolo langena iqembu le MRP lazama ukushaya izihlabo loba kwasuka kwaba yikugxamuza okuchazayo. Lithe liphuma esteji iqembu bahle baqala ukunikeza uzulu owayelapho izincwadi ezikhuluma ngeqembu labo le MRP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *