Inkosi eyaduma ngokubophela i flag emengweni incitshwe u bayethe. Qede ibutho lenqama lafulathele.

Inkosi eyaduma ngokubophela i flag emengweni incitshwe u bayethe. Qede ibutho lenqama lafulathele.

Ubone amahlazo uzulu kandaba lo mahlabezulu wonke obekhona izolo ku Memorial Service ka Dumiso Dabengwa ebise Braamfontein edolobheni lasegoli lapho abantu abancitshe u Stanley Tshuma osengu ngu Khumalo u bayethe.
Esintwini sama Ndebele noma esakwa Zulu u bayethe ubizwa enkosini noma eSilweni hayi kuloba ngubani.

u Dumiso Dabengwa (The Black Russian) iqhawe elakhulula ilizwe le Zimbabwe ehola ibutho le Zipra njalo otshone esengumongameli webandla le ZAPU utshonele e Nairobi e Kenya esendleleni evela kwele India esiya e Zimbabwe.

Umcimbi obe umnandi loba nje kube kungumcimbi we sifo , bekulezikhulumeli ezinengi ezivela kunhlanganiso ezitshiyeneyo
okugoqela iqembu le Zapu , Mdc , Apa , Mlf , Joshua Mqabuko Foundation , Dabengwa Foundation lamanye amanengi. Bekukhona labosomabhizinisi , Brilliant we Kingdom Blue , Collect Ndlovu we NdlovuData Sim , labanye abanengi.

Bekulondwa imbali ka Dumiso Dabengwa , abamazi ngcono bephinde belandise izikhathi zobunzima lezobuhle abake baba lazo laye esaphila. Phakathi laphakathi kohlelo kucelwe u Stanley Tshuma ukuthi asukume akhulume . Kube ngamahlazo ukusukuma kozibiza inkosi ngoba inengi likazulu obelapho uhlekile kulokuthi ekhuze u bayethe , inhlanganiso yenqama ebigqoke njengo Stanley Tshuma ihle yasukuma yafulathela ngomyango engene ngawo.

U Stanley Tshuma osedume ngelika King Mzilikazi 2 , uqale ukuzibiza inkosi ka Mthwakazi emnyakeni embili edlule. Waphinda wathembisa ukuquma u Mthwakazi kulizwe le Zimbabwe , waphinda wenza eyakhe ifulegi (flag) owabonakala seyibophele emengweni endlini yakhe ko Bulawayo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *