i Ngangamela ivuma intombi yabelungu ku Facebook !!! Ikhuze abalandeli baka Sgodo

i Ngangamela ivuma intombi yabelungu ku Facebook !!! Ikhuze abalandeli baka Sgodo

Junior Ingangamela Amabhukudwana Ngwenya

Siqhubeka sikhuluma esikubonileyo
Emcimbini weNkayi Gethugetha wayizolo eBeria iNtombi yabelungu itshaye yavala.
Ingene labonana bakhe abalingana laye kwaduma umpululu lemvokloklo sibili
uthe nxatshana ephuma abantu bambangellana bethaphuza amakhasethi ngapha abanye bevota,
#asiyivoteleni intombi yamabhunu madoda

Lokhu okungaphezulu kuthethwe kukhasi lika Ngugama lika Facebook.


Junior Ingangamela Amabhukudwana Ngwenya

Ngokuzithoba okukhulu Mthwakazi ngibona sengathi lomdlalo ophakathi kwabalandeli beTs laba kaSgodo, ususiba mubi.

Bafowethu woo ake sibuye nganeno
Kulenkundla kukhona abantu abanengi abasafisa ukubona umculo.kaMaskandi uthuthuka kanye labatshali bezimali,izinhlangano eziphathisa kakhulu ekuvuseleleni isizwe samaNdebele,okungakutho amapost asengena la asesiba personal kakkhulu,

Sekulengiswa abaculi kuvulwa lama fake langamagama abaculi,UMhwakazi umncane kabi ,kulula ukuthi idlanzana leli elilapha elisithengela amakhasethi likhalale,

Bo Admini asazi noma liyabona noma alikunanzeleli okungaseyikho,
Ts lo Sgodo plizi madoda sicela liqoqe abalandeli benu kungakaze kukakele inja emthonjeni esinatha kuwo.

U TS ngumfanyana wase Zhwane yeziqholo , odume ngokutshintshanisa imota zikanokutsho , ohlalela endaweni yasegoli olendlu loyukupheka izingoma khonangale eGoli. Enjalo uyayethula idlalade elitsha ngempelaviki , egijima engu Tsholotsho King (Ubantu-bayefana) .

u T.S ungene kumephu ngedlalade lakhe elawisa idonga ze Jericho elilesihloko esithi ngibagwaza ngobhoko. Kukanti engena emculweni waba ngomunye wabasunguli beqembu lomculo ka Maskandi elibizwa abafana bakaMzilikazi elenkabi erongo u Doit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *