i Maneja yomculi vathu ngempama intombazana eme kubi yeqa ngamadabuli!!!

i Maneja yomculi vathu ngempama intombazana eme kubi yeqa ngamadabuli!!!

Uthole impama angeke ayikhohlwa unkazanyana osakhula ogama lakhe lingu Tasha , emakatalini abekhona nge mpelaviki emcimbini obizwa
college shutdown gig.

U Tasha uthi ube semcimbini obugcwele ngendlela eyisimangaliso , lapho imaneja ka Jah Prazah ifike yathi umeleni ndaweni yakhe , kodwa leyo nkuumo ayingenanga kahle endlebeni zika Tasha ngoba usele engaqondisisi ukuthi emcimbini iba khona njani indawo okuthiwa ngekazibani. Esahlangahlangene ngembuzo uzwe vaah ngempama evela kumaneja ka Jah Prazah ebizo layo lingu Dualsim.

I Maneja itibula umntwana oyintombazane u Jah Prazah lamanye ama Sponsors abemile lapho engathati nyathelo.

Umhleli womcimbi u Zimboy uthi u Tasha utshayiwe mpela ubonile yikho ecine ebakhiphela phandle , kodwa laye u Tasha utshaye umaneja ngamadabuli.

Lokhe engayibambi iphone yakhe umaneja ka Jah Prazah ukuze ezikhulumele elakhe icele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *