“I Bulawayo sizavalwa” kutsho u Allen Ndoda le Tornado Hereos abantu besalinde u Joseph Silwane.

“I Bulawayo sizavalwa” kutsho u Allen Ndoda le Tornado Hereos abantu besalinde u Joseph Silwane.

Baquphuka phansi njengebhomu abaculi ababili nge album etshisa okwamalangabi elengoma ethi i Bulawayo sizavalwa , Kukanti abantu bebesalindele ukulenda kuka Sisonke Khabhiza i album lika Allen Ndoda lo Joseph Silwane.

“Ngezizatho esingeke saziyethula idlalade ngeke lisaphuma ngilo Joseph Silwane , sixolise kumhlaba wonke obusilinde ngendlebe zombili” , kodwa inyanga ingakapheli leyi ezayo siyabe sethula idlalade elitsha le Tornado ” kutsho u Allen Ndoda

“Engingakutsho nge dlalade elitsha yikuthi eeeh aaah yemadoda indoda idabula amaphepha e Dirvoce ithwala umbheda ekhanda , ayi mfana kithi asekelane lendaba zikamakhelwane” kulandisa u Allen Ndoda eko Bulawayo exoxa lentatheli ye Music Giya.

U Allen Ndoda le Tornado Hereos baza ngedlalade elivutha amalangabi elizabonisa ubugagu obukhulu kakhulu , benkabi ezindala kumculo we tshova tshova , u Cavin Dube yinzalo ye Tsholotsho owaduma emculweni ngephimbo lakhe elilolozela kamnandi njengenyoni zasenhle.

U Cavin Dube ngumholi weqembu le Tornado Hereos elangena ngesivuvu emculweni we Rumba emnyakeni eyi 20 eyadlula ngedlalade elithi , indoda engelabhatshi. i Tornado ilama album adlula angamatshumi njalo amnandi wonke.

U Allen Ndoda yena yinzalo yase sikhalangeni ko Makhulela uyenza umculo wakhe ese Mzansi Africa . Umfoka Ndoda udume ngokulandisa ekhuluma kanzima ngabomama osekwenza wabalabalandeli abanengi besifazane asebehlala belinde ukut uthini ngathi lonyaka.

Kunjalo u Ndoda ukusebenza labanye abaculi yinsakavukela umcilo we sidwaba nanku sike sambona ekwenza lo Madalaboy bezibiza Ukujupita ,kunjalo wakwenza lo Joseph Silwane bezibiza Sisonke Khabhiza , lo Mxolisi Mr Bones bezibiza i Plumtree Kingz . Waphinda wahlangana lejaha lesishoneni u Gift Amuli bethi Yikho lokho. Ngaphandle kwe Rumba seke wacula u Maskandi , i Disco , i Zim Dancehall ,esiza abanye abaculi.

I dlalade liyayethulelwa e Diepsloot imniningwane iyeza maduze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *