Bahwatsha umtshoko we vidiyo u Madlela lo Boyoyo

Bahwatsha umtshoko we vidiyo u Madlela lo Boyoyo

Kuyinjabulo Mthwakazi omuhle ukukuphathela indaba emnandi kangaka ukuthi umakadebona kwezomculo we Tshova tshova u Themba Mathe odume ngelika Boyoyo uza ledlalade elitsha ehamba losamahlaya wodumo u Madlela Skhobokhobo , umlingisi kumabonakude aphinde abe ngumculi wengoma yodumo u “ngamnaka usamamoe”. Idlalade abaza lalo liza libhabhulane le vidiyo okuzahle kuphume kanye  kanye ekuqaleni kwenyanga ka Mabasa .
U Themba Mathe uzalwe e Kezi endaweni yase Nathisa uke wasebenza lo Ndux Malax waphinda wahola iqembu i Mokis Connection elilengoma ezahlanyisa uzulu ezifana labo Wafawafa , Ndazindazi , Basiboyi , lezinye ezinengi. Esezimele yedwa eseyi Sound Blasters useke wakhipha imtshoko yengoma efana lo Spegenege lezinye ezinengi.  Kunyaka odlule  umfoka Mathomula usebenze lo Ndux Junior lo Dumezweni Mazilankatha bezibiza Ezinkulu ze Kezi  okulengoma ethandwa yiningi elandisa isithi “lapho wanwaya okunganwa khona wanwaya eceleni aah”Iphephandaba lixoxa lo Madlela ulandise wathi”ingoma engiyenze lo Boyoyo ilesihloko esithi Celebrate njalo kuliqiniso ukuthi ibhabhulene le vidiyo kuyaphuma konke kanye kanye mhlaka 2 Mabasa . Engingakutsho kubalandeli u Boyoyo yi nkunzimalanga ,umsebenzi wakhe kade ngawu khwabitha.uyindoda ele what we call ngesikhiwa natural talent , a very creative genius” ….kulandisa u Madlela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *